Thứ 7
Min -23°C
Max -12°C
Chủ Nhật
Min -20°C
Max -16°C
Thứ 2
Min -24°C
Max -13°C
Thứ 3
Min -21°C
Max -7°C
Thứ 4
Min -11°C
Max -7°C
Thứ 5
Min -15°C
Max -10°C
Thứ 6
Min -15°C
Max -10°C
 
Tuần Tin Montréal
Báo được phát hành vào tuần mỗi thứ sáu hàng tuần.
Được phân phát khắp nơi: Anjou, St-Léonard, St-Michel, Rosemont, Petite Patrie, Villeray, Côte-Des-Neiges, Montréal-Nord, Frontenac, Phố Tàu, Brossard ... từ chợ, các chùa, nhà thờ, cho đến cơ sở thương mại .
Tin tức và bài vở rất đa dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên.
Rất cám ơn sự ủng hộ quảng cáo của các cơ sở thương mại và những đóng góp ý kiến chân thành của các quý độc giả.
  BÁO SỐ    225    226    227    228